بازی‌های رایانه‌ای برای مخاطب امروز دنیای بازی اهمیت بالایی دارند. ما در این مقاله به میزان اهمیت آن‌ها نخواهیم پرداخت. اما به تازگی بازی‌ای خودجوش تحت عنوان نبرد آمرلی منتشر شده که در این مقاله به جنبه‌های گرافیکی، جذابیت داستانی، دقت در طراحی جزئیات و میزان خلاقیت در ساخت آن…
محمدرضا پهلوی
پاشو سحر شده
فمینیسم
تروریست